Testujemy projektowanie w Lean UX


W lipcu stanęliśmy przed wyzwaniem przeprojektowania intranetu dla jednego z naszych Klientów. Obecne rozwiązanie nie do końca się sprawdza – korzysta z niego zbyt mała ilość pracowników. Nowa wersja ma na celu aktywizację użytkowników i poprawę komunikacji wewnętrznej. W fazie badania potrzeb i projektowania wykorzystaliśmy elementy metodologii Lean UX. 

Jak to mamy w zwyczaju, naszą pracę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia warsztatu kreatywnego, który miał na celu poznanie przedsiębiorstwa od środka. Chcieliśmy zrozumieć użytkowników intranetu – ich odczucia, potrzeby i problemy komunikacyjne, z którymi borykają się na co dzień. Kolorowe karteczki znowu poszły w ruch.

warsztat kreatywny

Dzięki spotkaniu z Klientem uzyskaliśmy także informację o wartościach, którymi kieruje się firma. Aby lepiej wczuć się w sytuację, przestudiowaliśmy wszystkie felietony napisane przez prezesa firmy oraz publikacje innych pracowników zamieszczane w intranecie. Zapoznaliśmy się także ze statystykami ruchu użytkowników.

Lean UX

W czasie trwania projektu postanowiliśmy przetestować Lean UX i wprowadziliśmy do naszej pracy niektóre założenia tej metodologii:

  • powołanie małego, interdyscyplinarnego zespołu projektowego
  • wizualizowanie pracy (karteczki, szkicowanie, makietowanie)
  • nieustanne odkrywanie i częsta walidacja
  • odchudzenie projektu zgodnie z zasadą „mniej znaczy więcej” 

Nasz zespół spotykał się codziennie i wspólnie realizował kolejne etapy projektu, które następnie prezentowaliśmy Klientowi.

Po zebraniu wszelkich informacji z warsztatu wyodrębniliśmy grupy odbiorców reprezentujące typowych użytkowników projektowanego intranetu. Podzieliliśmy je pod kątem stylu i środowiska pracy oraz ich potrzeb i problemów. Na tej podstawie stworzyliśmy szczegółowo opisane persony hipotetycznych użytkowników dla każdej z tych grup.

Persony

Na tym etapie wykorzystaliśmy również hierarchię potrzeb Maslowa, by określić i pogrupować nowe oraz obecne funkcjonalności intranetu.

Maslow-1

Następnie wspólnie ustaliliśmy główne cele przedsięwzięcia, hipotezy oraz mierniki, które wyznaczą sukces projektu. W pracy niejednokrotnie pomogła nam stara, sprawdzona metoda, jaką jest burza mózgów oraz research, który towarzyszył nam na każdym etapie projektu, głównie dla pozyskania informacji o firmie oraz inspiracji do dalszego działania.

Kolejnym etapem prac była ponowna wizyta u Klienta, w celu zaprezentowania wstępnej koncepcji. Był to idealny czas, aby ponownie spotkać się z pracownikami i przeprowadzić z nimi tzw. obserwacje uczestniczące. Rozmawialiśmy z sześcioma reprezentantami poszczególnych działów firmy, a mianowicie: HR, IT, marketing, logistyka, controlling i produkcja. Pozwoliło nam to zweryfikować przygotowane przez nas profile potencjalnych użytkowników oraz lepiej poznać ich problemy komunikacyjne i typowe sytuacje, w których korzystają z Internetu.

W kolejnym kroku zaprojektowaliśmy architekturę informacji oraz szczegółowe makiety poszczególnych widoków nowego intranetu, które również zaprezentowaliśmy Klientowi.

makieta

Dalsze prace nad projektem trwają – niedługo będziecie mogli zapoznać się z ich efektami. Zachęcamy do śledzenia naszych realizacji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *