Jak przeprowadzić badanie użyteczności strony internetowej


Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że istnieje tyle metod badania użyteczności, że nieporozumieniem byłoby ustanowienie poniższego planu kanonem.

Ponadto należy pamiętać, że eksperci od użyteczności posiadają różne zdolności, które mogą i powinni brać pod uwagę przy układaniu planu testowania.
Niestety, badań użyteczności przeprowadza się nadal mało, najczęściej za późno i ze złych powodów.

Do tego dochodzi mit, że badania są drogie…

W takim razie kiedy mam zacząć?
Przyjmijmy, że im częściej i wcześniej zaczniemy badać tworzoną stronę, tym lepiej.
Ile to kosztuje?
Na pewno mniej niż badanie po skończeniu projektu i przekonanie się, że stworzony produkt nie spełnia wymagań klientów.

Można użyć uogólnienia, że ilość pieniędzy przeznaczonych na poprawki po stworzeniu strony będzie odwrotnie proporcjonalna do czasu przeznaczonego na badanie i testowanie w trakcie tworzenia.
Od czego zacząć?
Bardzo ważna rzecz: jeżeli brałeś udział w tworzeniu – nie zajmuj się badaniami, poproś o to kogoś innego.

Jeżeli nie masz takiej możliwości, postaraj się odpocząć od projektu przez kilka dni i dopiero wtedy, na świeżo, zabierz się za badania.
Do każdego z poniższych badań możesz (nie musisz, jeżeli projekt nie jest rozbudowany) zaprosić kilka osób, tzw. grupę docelową, ale:

* nie przejmuj się, jeśli zaproszone osoby nie należą do grupy docelowej,
* więcej nie oznacza lepiej; od 4 do 5 osób to optymalna liczba,
* ważne, by testować z każdą osobą oddzielnie – testy funkcjonalne nie są testami grupowymi.
Istnieją również testy heurystyczne, polegające na badaniu strony przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy i ustalonych zasad. Do tego badania warto zaprosić innych specjalistów, którzy wystawią własną ocenę.
Sprawdź istniejące rozwiązania
Jeżeli masz zamiar stworzyć produkt, który w jakiś sposób powiela już istniejące funkcje w innych produktach – nie wahaj się ich przetestować.

Sprawdź, czy istniejące rozwiązania są intuicyjne, czy też przyprawiają Cię o ból głowy lub irytację.
Poproś o posortowanie kart
Bardzo przydatny sposób na sensowne pogrupowanie elementów strony. Do tego testu potrzebujesz kilku osób. Każdej z nich dajesz kartoniki z nazwami np. poszczególnych stron i prosisz o pogrupowanie kartoników, a następnie o nazwanie poszczególnych grup.
Sprawdź prototyp
Możesz badać papierową makietę lub już działający prototyp.

Sprawdź czy wszystkie założenia projektu zostały spełnione, czy elementy są rozmieszczone w sensowny sposób i czy nawigacja jest spójna, a nazwy odnośników zrozumiałe.
Stwórz scenariusze użycia
Przygotuj listę kluczowych czynności, jakie będzie mógł wykonać użytkownik korzystający z aplikacji. Następnie prześledź drogę jaką trzeba przebyć by zrealizować dany cel. Jeżeli coś okaże się niejasne lub nastręczy problemów w trakcie realizacji, należy to poprawić i ponownie przebadać. Skupiaj się raczej na poważnych błędach, szczególnie tych, które są uciążliwe dla większej ilości osób biorących udział w badaniu.
Ważne jest, by po każdych istotnych poprawkach lub skończeniu modułu strony w miarę szybko przeprowadzić badania.

Nieodzowne jest tworzenie zwięzłych notatek w trakcie ich przeprowadzania. Polecam tego samego dnia stworzyć z nich krótkie podsumowanie z wypunktowanymi błędami i przedstawienie go osobom odpowiedzialnym za projekt.

Wtedy możecie określić, które błędy są kluczowe i w jakiej kolejności należy je poprawiać.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *