Marketing internetowy a tradycyjny w czasach kryzysu.


Ekonomiści przewidują globalne spowolnienie w popycie konsumenckim. W takich warunkach dominującym celem firmy jest utrzymanie lub zwiększenie udziałów w rynku przy niższych kosztach. Marketing jest zazwyczaj jedną z pierwszych ofiar kryzysu. Większość firm reaguje w sposób automatyczny, tnąc lub zamrażając budżety, nie dostrzegając szans na rynku.

W takich warunkach specjaliści od marketingu muszą być szczególnie innowacyjni i nastawieni na optymalne wykorzystanie budżetu.
Z badań firmy Epsilon wynika, że szefowie marketingu mają świadomość tego, że w czasach trudnych dla gospodarki marketing odgrywa kluczową rolę. Ogólne budżety marketingowe będą ograniczane. Jednak budżety na marketing internetowy znacząco wzrosną kosztem marketingu tradycyjnego. Największą przewagą marketingu internetowego jest możliwość precyzyjnego określenia targetu oraz mierzalność wyników.

Kluczowe wnioski z badań:

  • Ponad 40% szefów marketingu wyraziło zainteresowanie wykorzystaniem tzw. social computingu (obejmuje serwisy społecznościowe, marketing szeptany, marketing wirusowy itp.)
  • Blogi były drugim w kolejności kanałem, który specjaliści od marketingu chcą wykorzystywać (35%). 19% firm ten kanał już wykorzystuje.
  • Około 30% wyraziło zainteresowanie podcastami oraz urządzeniami mobilnymi (komórki/PDA).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *